onsdag 9 maj 2007

Felsökningsguide

Denna enkla felsökningsguide är till stora delar en översättning från boken Vandas skriven av Martin R. Motes.

Plantan blommar inte
För lite ljus -> Flytta till en ljusare plats
För mycket kväve -> Minska kväve mängden
Temperaturen är konstant -> Vandor blommar bäst när det är en temperatur skillnad på ca: 8ºC mellan dag och natt.

Blomstängeln blir brun och dör innan den blommat
Trips eller kvalster -> Spreja med såpa eller med rekommenderade bekämpningsmedel.
Stress orsakad av torka -> Öka vattningen, plantorna är mycket känsliga och bör vattnas oftare då blomstänglar håller på att utvecklas.

Blommorna trillar av
Trips eller kvalster -> Spreja med såpa eller med rekommenderade bekämpningsmedel.
Stress orsakad av torka -> Öka vattningen, plantorna är mycket känsliga och bör vattnas oftare då blomstänglar håller på att utvecklas.

Blommorna blir bruna runt kanterna
Trips eller kvalster -> Spreja med såpa eller med rekommenderade bekämpningsmedel.

Rötterna slutar att växa
På våra breddgrader slutar ofta rötterna att växa under vinterhalvåret på grund av ljusbrist.

För kallt -> Undvik att utsätta plantan för temperaturer under 10ºC eller att placera plantan i kallt drag.
För torrt -> Vattna noggrant och se till att rötterna blir helt gröna vid varje vattning.
Trips eller kvalster -> Leta efter tecken på angrepp. Skador efter trips visar sig som ringar runt nya rötter eller som silverfärgade fläckar på undersidan av bladen. Kvalster kan man se med ett förstoringsglas. Spreja med såpa eller med rekommenderade bekämpningsmedel.

De nya bladen öppnar sig inte
För lite vatten -> Se till att rötterna blir ”rejält” vattnade vid varje vattning, öka vattningsfrekvensen.
För lite gödning -> Öka frekvensen gödsla oftare.
För kallt -> Håll plantan varm över 16ºC

Bladen blir ljusgula
För mycket ljus -> Flytta plantan till en mindre utsatt plats
För lite vatten -> Se till att rötterna blir ”rejält” vattnade vid varje vattning, öka vattningsfrekvensen.
För lite gödning eller spårämne -> Öka kvävemängden, detta problem uppstår sällan om man använder en balanserad gödning med spårämne.
För varmt -> Öka luftcirkulationen.

Inga kommentarer: