söndag 16 november 2008

Vanda cristata

Synonymer: Aerides cristata, Trudelia cristata, Vanda striata, Luisia striata

Arten växer i Himalaya, från norra Indien och österut till Butan på upp till 1300 meters höjd. Den har även hittats i Nepal på 610-2135 meters höjd så det är en riktig kallväxare. Plantorna blir vanligtvis cirka 20 cm höga med 7-15 cm långa och 1-1,5 cm breda blad. Blomstänglarna är korta och bär 1-6 blommor per stängel. Blomman är upp till 5 cm bred, långlivad och härligt doftande.

Den växer ganska ljust i ca: 3500-4000 fc. Odlade plantor skyddas från den varma middagssolen under sommarmånaderna. Plantan behöver en bra luftcirkulation speciellt om den odlas ljust. Sommartemperaturen ligger runt 29-31 grader på dagen och 19-21 grader på natten. Om vintern har den det betydligt kallare då dagstemperaturen ligger på 18-20 grader och på natten 2-4 grader.

Luftfuktigheten ligger runt 80-85 % större delen av året. Under vintern till tidigt på våren sjunker luftfuktigheten till 55-60 % under cirka 2 månader för att sen snabbt öka när sommarmonsunen kommer. Det regnar mycket från tidigt på vår till sent på hösten. När vintern kommer avtar regnet drastiskt och den torra viloperioden varar 3-4 månader. Odlade plantor vattnas mycket då dom är i aktiv växt, mindre då dom slutat växa. Arten odlas bäst som övriga Vanda i en öppen kompost som inte håller fukten för länge utan ger rötterna en chans att torka upp mellan vattningarna.
Jag odlar mina kallväxande Vanda utomhus från mitten på maj till slutet av september. Under dessa månader vattnas och gödas plantorna dagligen om dom inte blir våta av eventuellt regn. Plantorna hänger ljust men får ingen direkt sol och dom verkar trivas med detta. I naturen blommar arten under senvår och sommar. Mina plantor blommar under senhösten och vintern.

onsdag 22 oktober 2008

Renanthera monachica

Växer i Filipinerna som epifyt på träd i öppna gräslandskap på 500 meters höjd. Normaltemperaturen ligger mellan 20 och 30 grader men det kan bli så kallt som 13 grader vissa nätter.

Arten odlas ljust, på gränsen till att bränna bladen i 4000-5000 fc. Men man bör skugga under de varmaste timmarna. En bra ventilation bör man alltid ha då man odlar denna art.

Luftfuktigheten ligger mellan 80-85 % under sommar och höst. Under vinter och tidig vår sjunker den till ca: 70 %.

Det regnar kraftigt från senvåren till hösten med ca: 3 torrare månader under december-februari. I odling hålls plantan fuktig då den är i växt, men vattningen reduceras gradvis under sluten på hösten.
Arten kan bli 30-60 cm hög med 15-19 cm långa blad som kan bli mellan 1-1,8 cm breda. Blomstänglarna blir upp till 50 cm långa i vissa fall med flera grenar och kan bära ett 50-tal blommor som blir upp till 4 cm breda.

torsdag 16 oktober 2008

Vanda coerulescens

Synonymer: Vanda coerulescens var. lowiana, Vanda coerulescens var. hennisiana

Denna art växer i nordöstra Indien, Burma, norra Thailand, och sydvästra Kina. I Burma har den hittats på 460 meters höjd. På sina övriga habitat växer den på 1100-1500 meters höjd. Detta ger en fingervisning att arten klarar stora temperaturskiftningar. På sin växt plats i Burma blir temperaturen aldrig under 7 grader medan temperaturen kan sjunka ner till ett par minus grader på övriga växtplatser.

Plantorna blir vanligtvis inte högre än ca: 30 cm, men dom kan bli större. Bladen blir ca: 25 cm långa och 2 cm breda. Den blommar på upp till 60 cm långa blomstänglarna som vanligtvis bär 12-20 stycken 3,8 cm stora blommor.

Odlas intermediärt, d.v.s. i temperaturer mellan 30 grader som varmast och ner till 10 grader som kallast. Lägre nattemperaturer ger blommorna en mörkare färg. På sommaren ligger luftfuktigheten runt 80-85 % och på vintern mellan 50-60 %. En bra luftcirkulation rekommenderas.
Den odlas ljust 3500-4500 fc. Under vinter månaderna december-februari har den en kortare vila med lite mindre vatten. I odling kan arten blomma när som helst men i naturen infaller huvudblomningen på våren. Långa mörkgröna blad berättar att plantan fått för lite ljus och korta bleka gulgröna blad berättar att plantan fått för mycket ljus.

Euanthe sanderiana

Synonymer: Esmeralda sanderiana, Vanda sanderiana

Växer på ön Mindanao i Filipinerna på 500 meters höjd. Temperaturen ligger vanligtvis mellan 20-30 grader hela året.

Plantorna kan bli ca: 100 cm höga och blomstänglarna blir upp till 30 cm långa och bär vanligtvis 4-10 stycken 9-11 cm stora blommor. Bladen blir 30-40 cm långa och är mer v - formade än de flesta andra Vanda.

Odlas varmt, d.v.s. temperaturen sjunker aldrig under 18 grader. Arten trivs i en hög luftfuktighet uppåt 80-85 %.
Den odlas relativt ljust 3000-4000 fc. Men inte så just som många andra Vanda. Ingen vintervila behövs. I odling kan arten blomma när som helst men i naturen infaller huvudblomningen på hösten.

onsdag 15 oktober 2008

Vanda coerulea

Växer i nordöstra Indien, Burma, Thailand och sydvästra Kina på 900-1500 meters höjd. Där den får utstå temperaturer mellan 0-34 grader. Normalt blir det inte kallare än 7-8 grader på vintern men tillfällig rimfrost kan förekomma.

Plantorna kan bli rätt så stora med tiden, 75-150 cm är inte ovanligt. Blomstänglarna blir upp till 50 cm långa och bär vanligtvis 5-15 stycken 8-10 cm stora blommor. Bladen blir 5-25 cm långa och ca: 2,5 cm breda.

Odlas intermediärt, d.v.s. i temperaturer mellan 30grader som varmast och ner till 10 grader som kallast. Lägre nattemperaturer ger blommorna en mörkare färg. Arten trivs i en luftfuktighet som ligger över 55 %. Gärna upp åt 80-85 % på nätterna.

Den odlas relativt ljust 3000-4000 fc. Men inte så just som många andra Vanda. Under vinter månaderna december-februari har den en kortare vila med lite mindre vatten. I odling kan arten blomma när som helst men i naturen infaller huvudblomningen på hösten.