tisdag 8 maj 2007

Att odla Vanda

Inledning

När jag började med orkidéer sa alla som jag frågade att det inte gick att odla Vanda och dess släktingar i vanliga boningsrum, det krävdes ett växthus för att lyckas med detta. Men då jag redan hade fastnat för dessa skönheter beslutade jag mig för att försöka ändå.Anledningen till att jag skriver denna sida är att jag vill berätta hur jag odlar mina Vandas idag så att andra inte behöver upprepa mina misstag. Denna sida är lite om mina tankar kring Vandaodling och vad man bör tänka på då man odlar dom i boningsrum. Det ska inte ses som den enda sanningen, man kan med framgång odla Vanda på många andra sätt, utan det är mina erfarenheter som jag vill dela med er.

Jag brukar skämtsamt säga att en Vanda ska ses som en kvinna och odlas därefter. Om man hela tiden skämmer bort henne med kärlek, presenter och komplimanger så kommer hon att göra allt för att du ska må bra. Då man ska sköta sin Vanda så gör man på samma sätt, man vattnar, gödslar och ger sin planta så mycket ljus och värme som man bara kan. Hon kommer då att belöna dig med att växa och blomma till sin fulla potential. Få andra släkten inom orkidéfamiljen är så beroende av sin odlares kärlek som detta släkte. Och om man tar sig tid att sköta sina Vanda så kommer man att bli rikligt belönad.

Odling

När jag skriver Vanda så menar jag inte bara släktet Vanda utan jag använder detta namn som ett samlingsnamn för alla släkten som ingår i denna familj då de flesta kan odlas under samma förhållanden.


En viktig del om man vill lyckas med odling av Vanda är att välja lämpliga plantor. Försök att hitta en odlare/leverantör som har odlat plantorna i vårt klimat under ett par års tid. Om en planta kommer ifrån ett växthus i norra Europa så har den mycket lättare att acklimatisera sig till odling på fönsterbänk hemma hos oss än om den kommer t.ex. direkt från en odlare i Thailand. För plantor som är importerade från fjärran östern tar det ett till två år att acklimatisera till vårt klimat.
Köp inte plantor utan namn för då saknar man möjligheten att hitta föräldrarna till plantan och man går miste om den information om odlingsförhållande som föräldrarna kan ge, dessutom kan man aldrig ha med sig sin planta på utställningar. Om alla börjar fråga efter plantornas namn så kommer försäljarna förhoppningsvis att successivt sluta att köpa in plantor utan namn.

Om du just ska köpa din första planta så välj en Ascocenda Princess Mikasa! Många kloner av denna hybrid, (Ascocenda Royal Sapphire x Vanda coerulea), är mycket blomvilliga och har lätt för att anpassa sig till odling på fönsterbänk. Man bör till en början köpa hybrider då dessa oftast är lättare att odla på fönsterbänk, försök att hitta plantor som har Vanda Gordon Dillon, Vanda Kasem’s Delight, Vanda coerulea eller Ascocenda Yip Sum Wah i sitt ”stamträd”, dessa brukar vara bra föräldrar.

Transport av plantor

Köp bara nya plantor under den varma delen av året, april – september, risken är annars stor att plantan tar skada av den kalla luften som den utsätts för vid transporten hem till dig. Nej jag skämtar bara, men man ska vara medveten om att plantan så sakta kan tyna bort om den blivit stressad. Så se till att den blir väl inpackad. ;-)

Ljus

Vanda och dess släktingar älskar ljus men den typen av Vanda som vi kan odla i vårt klimat vill nog helst inte ha direkt solljus mitt på dagen.
Det finns tre olika typer av Vanda: rembladade, semi-teret och teret. Den första typen är den som är lättast att odla i vårt klimat och det är den typen som jag kommer att beskriva i denna bok. Den har platta rem-liknande eller svagt v-formade blad. Den tereta typen har runda, suckulenta blad och behöver fullt solljus för att blomma till sin fulla potential och är svår att odla i vårt klimat. Den semi-tereta typen är en hybrid mellan de två nämnda.

De flesta Vanda klarar sig bra med ett silat solljus under den ljusa delen av året, maj – september, direkt solljus gör då mer skada än nytta så en delvis stängd persienn i ett syd-, sydväst- eller västfönster passar alldeles utmärkt.
Under den mörka delen av året behövs ingen skuggning och under de mörkaste månaderna kan det behövas tilläggsbelysning av någon form.

Vanda odlas med fördel utomhus under sommarens varmaste månader då nattemperaturen inte går under 16 grader. Acklimatisera plantorna till den ökade ljusmängden genom att först placera dom i halvskugga för att senare öka ljusmängden successivt.

Bladens färg och längd kan avslöja om plantan får ”rätt” mängd ljus. Bladens färg bör vara mellangröna, en nyans mörkare än ett Granny Smith äpple brukar vara ett bra riktmärke. Om färgen på bladen är mörkgrön så öka ljusmängden och om den är ljusgrön lite åt det gula hållet så minska ljusmängden. En annan ljusindikator är bladens längd. Om det senaste bladparet är längre än de tidigare så får plantan mindre ljus än tidigare, och om det senaste bladparet är kortare så får plantan mer ljus än tidigare. Detta gäller dock inte för små plantor utan endast på fullvuxna plantor.

Temperatur

De flesta Vanda trivs i temperaturer mellan 18-30 grader dagtid och minimum 16 grader nattetid. Vanda kan tåla temperaturer på upp emot 35 grader om luftcirkulationen, luftfuktigheten och skuggningen ökas. De flesta blåa Vanda har Vanda coerulea som förälder, och klara temperaturer ner till 10 grader. På sina naturliga växtplatser utsätts Vanda coerulea för temperaturer ner till noll grader under vintern.

En temperaturskillnad på 8-10 grader mellan dag- och nattemperatur är gynnsam för blomningen. Sommartid är det lätt att uppnå detta då det mitt på dagen är uppåt 30 grader innanför fönsterna för att nattetid sjunka till 20-22 grader. På vintern är det svårare att få denna stora differens mellan dag- och nattemperatur men om man stänger av elementen på natten så går det att få en liten temperaturskillnad mellan dag och natt.

Vattning & kompost

Denna post är nog där de flesta misstag görs vid Vandaodling, dom kräver mer vatten än vad man kan tro när dom odlas ljust. För att växa optimalt behöver i stort sett alla plantor inom detta släkte cykler av vått och torrt. Och efter att ha provat många olika planteringsmaterial, krukor och korgar har jag kommit fram till vad som fungerar bäst hemma hos mig.

Jag odlar de flesta av mina plantor barrotade (utan kompost) i korgar av plast eller trä. Detta gör jag för att dom ska kunna vattnas varje dag och hinna torka upp till kvällen. På detta vis kan dom få mer vatten och näring och samtidigt minimeras risken för rotröta.

Mer vatten = mer gödning = snabbare tillväxt = fler potentiella blomningar.

Under sommarhalvåret ”badas” plantorna varje dag i ett badkar i ca: 20 minuter, rötter som är ovanför vattenytan (upp till krukkant) duschas med en relativt hård stråle tills de är helt gröna. Ibland, särskilt med nya plantor som inte är ordentligt vattnade, behöver man vattna flera gånger med några minuters mellanrum för att rötterna ska bli helt gröna. Ge inte upp vattna, vattna, vattna tills rötterna är fulla med vatten.

Under den mörka delen av året får man se upp så att man inte vattnar för mycket och särkilt då under tiden september – november då ljusmängden minskar dramatiskt. Under denna årstid vattnar jag bara när solen lyser eller ca: varannan till var tredje dag.

På våra bereddgrader går Vanda och dess släktingar in en lätt viloperiod under vintern, på grund av den minskade ljusmängden, så försök att anpassa vattningen till dessa mörkare förhållanden!

Gödning

Att mata plantorna ordentligt är en annan mycket viktig faktor om man vill få välväxta plantor som blommar bra och ofta. Jag använder en balanserad gödning med sammansättningen 20-20-20, har provat så kallade Bloom Boosters med sammansättningen 10-30-20 och 10-50-20 men jag har inte märkt någon nämnbar förändring i blomningsfrekvensen.

Under sommarhalvåret gödslas plantorna vid varje vattning med halva den rekommenderade dosen (rekommenderad dos för Peters 20-20-20 är 13ml/10liter). Då det är tillräckligt varmt för en utomhusvistelse bladgödslas plantorna med ovan nämnda dos vid varje vattning. På vintern gödslar jag varannan vattning med samma dos som ovan.

Hur vet man då att plantorna får rätt mängd gödning? Om plantorna växer ordentligt kommer det att finnas ett ljusgrönt band av ny vävnad på de senaste bladen just där dom möter de äldre bladen. Är detta band, av ny vävnad som ännu inte hunnit få ”rätt” färg av solljuset, ca: 1 cm så är ditt gödningsprogram perfekt. Är det ljusgröna bandet mindre än 1 cm så bör du öka mängden eller frekvensen på gödningen. Börjar bandet bli uppåt 2 cm så minska mängden gödning. Plantor som får för lite gödning blommar inte till sin fulla potential och plantor som får för mycket gödning blir veka och toppen kan då bli mjuk och vika sig.

Luftfuktighet

Luftfuktigheten bör ligga mellan 50-80 % för Vanda, det viktigaste är dock att den är hög nattetid då plantorna andas. Man kan öka luftfuktigheten kring plantorna genom att ställa krukorna ovan på fat med vatten. Men se till att krukorna inte står i kontakt med vattnet.

Ett mera kostsamt, men effektivare, sätt är att inhandla en luftfuktare som fuktar luften. Det finns två typer av luftfuktare. Den ena kokar och förångar vattnet, denna typ ger bäst effekt men drar samtidigt mycket ström. Den andra typen fuktar luften med kallt vatten som passerar en fläkt. Denna typ är billig i drift men nackdelen är att man inte kan använda kranvatten då salterna i vattnet kommer att spridas i rummet. I stället används såkallat RO-vatten eller vattnet från en torktumlare.

Luftcirkulation

Att hålla luften i rörelse är ytterligare en viktig faktor. Om luftcirkulationen är dålig så är risken stor att man bränner plantorna då dessa hänger/står nära ett fönster. En brännskada läker aldrig och eftersom Vanda växer monopodialt så finns den alltid kvar. Ytterligare en anledning till att hålla luften i rörelse är att ohyra trivs sämre i då luften är i rörelse.

Man kan testa luftcirkulationen genom att placera ut värmeljus på olika platser runt om i fönstret. När ljusen är tända sätter man igång sina fläktar och kontrollerar att lågorna på alla ljusen rör sig. Justera fläktarna så att luftcirkulationen blir maximal. Detta kan ibland betyda att man får köpa fler fläktar.

Inga kommentarer: